See PRO edition

See other templates

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Deklaracja dostępności

Środowiskowy om Samopomocy w Józefowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:http://www.sds-jozefow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 01.10.2016 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.12.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • elementy nietekstowe w serwisie nie mają przypisanej poprawnie sformułowanej alternatywy  tekstowej

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • na stronie znajduje się wyszukiwarka

 • strona jest responsywna

 • brak elementów, które powodują gwałtowne zmiany jasności

 • zachowana jest spójność układu i działania pasków menu i innych elementów nawigacyjnych na różnych stronach serwisu

 • wyróżnienie wizualne linków jest utrzymane

 • na stronie znajduje się wersja kontrastowa

 • na stronie znajduje się opcja powiększenia czcionki

 • na stronie znajduje się wersja z lektorem – odczytująca wskazane treści

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 08.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Środowiskowym Domem Samopomocy w Józefowie, osobą kontaktową jest Pani Marzena Studnicka – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 6879370. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https:/www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Środowiskowy Dom Samopomocy w Józefowie, ul. Czesława Mużacza „Selima” 1, 23-460 Józefów.

Do budynku prowadzą dwa wejście: jedno główne i jedno przeciw pożarowe, znajdujące się od strony ulicy Czesława Mużacza „Selima”. Pomieszczenia ŚDS są usytuowane na parterze budynku. Obydwa wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy ŚDS. Do obu wejść do budynku prowadzą schody z 3 stopniami oraz – przy wejściu głównym podjazd dla wózków inwalidzkich. Wzdłuż podjazdu znajduje się barierka umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz, drzwi do pomieszczeń są dostępne zgodnie z wymaganiami. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na korytarzu w budynku znajdują się bariery ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braile'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.  W budynku ŚDS nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Józefowie nie posiada aplikacji mobilnych.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualizacja z dnia: 24.03.2022 r.

Deklaracja dostępności

Środowiskowy om Samopomocy w Józefowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:http://www.sds-jozefow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 01.10.2016 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.12.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • elementy nietekstowe w serwisie nie mają przypisanej poprawnie sformułowanej alternatywy  tekstowej

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • na stronie znajduje się wyszukiwarka

 • strona jest responsywna

 • brak elementów, które powodują gwałtowne zmiany jasności

 • zachowana jest spójność układu i działania pasków menu i innych elementów nawigacyjnych na różnych stronach serwisu

 • wyróżnienie wizualne linków jest utrzymane

 • na stronie znajduje się wersja kontrastowa

 • na stronie znajduje się opcja powiększenia czcionki

 • na stronie znajduje się wersja z lektorem – odczytująca wskazane treści

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 24.03.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Środowiskowym Domem Samopomocy w Józefowie, osobą kontaktową jest Pani Marzena Studnicka – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 6879370. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https:/www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Środowiskowy Dom Samopomocy w Józefowie, ul. Czesława Mużacza „Selima” 1, 23-460 Józefów.

Do budynku prowadzą dwa wejście: jedno główne i jedno przeciw pożarowe, znajdujące się od strony ulicy Czesława Mużacza „Selima”. Pomieszczenia ŚDS są usytuowane na parterze budynku. Obydwa wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy ŚDS. Przy ŚDS znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej. Do obu wejść do budynku prowadzą schody z 3 stopniami oraz – przy wejściu głównym podjazd dla wózków inwalidzkich. Wzdłuż podjazdu znajduje się barierka umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz, drzwi do pomieszczeń są dostępne zgodnie z wymaganiami. Na korytarzu w budynku znajdują się bariery ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braile'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.  W budynku ŚDS nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Józefowie nie posiada aplikacji mobilnych.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com